Åpenhetsloven

Virksomhetens organisering

SVB Gruppen AS som konsern ble etablert i 2019, og består av datterselskapene Sirdal Veibetong AS, SVB Veisikring AS og SVB Maskinparken AS. Sirdal Veibetong ble etablert i 2012, og driver med plasstøpt betongrekkverk og banketter. Med jevnlig vekst og en markedsandel på 85%, ble det nødvendig å tenke nytt for videre vekst. Derfor ble SVB Veisikring og SVB Maskinparken startet opp i 2019 og SVB Gruppen som konsern ble etablert. SVB Veisikring driver med montering og rehabilitering av rekkverk i stål. SVB Maskinparken er eier av alt utstyr. Dette gjør oss til en totalleverandør av rekkverk. Alle selskaper har samme daglig leder.

Virksomhetens driftsområde

Hele Norge er vårt arbeidsfelt. Driftsselskapene er organisert nesten identisk. Arbeidslagene utfører daglig drift og arbeid på aktuelt arbeidsområde. Administrasjon og kontor for daglig leder er lokalisert på Tonstad i Sirdal kommune. Driftslederne for begge rekkverkselskapene holder til på Tonstad og i Konsmo. Vi har eget verksted og lager i Konsmo hvor vedlikehold av utstyr utføres daglig.

Åpenhetsloven i SVB Gruppen

Våre retningslinjer tilsier at vi skal ha et høyt nivå på arbeidsforholdene for våre medarbeidere og sikre gode menneskerettigheter. I vårt arbeid gjennomfører vi derfor løpende aktsomhetsvurderinger for å avdekke eksisterende eller potensielle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Der slike konsekvenser oppdages, iverksetter vi straks tiltak, slik at konsekvensene kan unngås/reduseres. Vi har jevnlig oppfølging internt og dialog med våre sentrale leverandører om dette forholdet. Vår ledergruppe arbeider kontinuerlig aktivt med dette området.

Åpenhetsloven ble gyldig fra 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
SVB Gruppen har i løpet av 2022 jobbet med åpenhetsloven og dens krav. Overordnet skal SVB Gruppen oppdatere, informere, både internt og eksternt, samt etterleve retningslinjer relatert til åpenhetsloven.

SVB Gruppen har utarbeidet følgende retningslinjer for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold;

• Etterleve alle krav i åpenhetsloven.
• Utarbeide, oppdatere og publisere all relevant informasjon om sine produkter og tjenester relatert til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
• Gjennomføre aktsomhetsvurderinger med definerte risikoreduserende tiltak, der det er nødvendig.
• Følge opp tiltak.
• Besvare alle forespørsler fra interessenter innen lovens angitte frister.
• For evt. avvik sikre en grundig avvikshåndtering.
• Legge til rette for myndighetenes tilsyn.Vurdere evt. erstatningskrav og pålegg fra myndighetene.
• Informere alle ledere og medarbeidere om alle relevante forhold knyttet til åpenhetsloven og situasjonen og tiltak iverksatt i SVB Gruppen.
• Følge opp alle relevante forhold i ledergruppen etter innspill fra daglig leder og ansvarlig for åpenhetsloven.

Kontakt oss

Om du skulle ha spørsmål, kommentarer og/eller forespørsler tilknyttet åpenhetsloven, ber vi deg kontakte oss på e-post/tlf. Se kontaktinformasjon under «Kontakt». Du kan også sende et brev til følgende adresse:

SVB Gruppen AS
v/Administrasjonen
Tonstadveien 12
4440 Tonstad

SVB Gruppen AS

\\\

Personvernerklæring

\\\

Tonstadveien 12

\\\

4440 Tonstad

\\\

Org.: 923 659 064NO

\\\

facebook

\\\

Åpenhetsloven